Beskrivning

ResLedaren är en utökad reseplanerare som ger stöd både innan resan och under resans gång för att underlätta enkelt och problemfritt resande med kollektivtrafiken i Sverige.

Resledaren finns både på Google Play och App Store.

 • Planera resor i hela sverige
 • Påminnelser
 • Ha-med-lista
 • "Dags att kliva av" - notis
 • Stöd om du råkar åka fel
 • Se hela resan i appen, och var på resan du är just nu
 • Karta från slutstationen till ditt mål
 • Skicka resor till andra (med påminnelser och allt!)
 • Favoritresor
 • Instruktionsfilmer i appen
 • Anpassad även för dig med synskada!

Vi är övertygade om att innovativa tekniska lösningar kan underlätta för personer vars vardag är full av hinder och svårigheter i att kunna vara delaktiga i samhället. En stor grupp finns i en ”gråzon”, de bedöms inte ha tillräckligt stora svårigheter för att beviljas färdtjänst, men klarar på grund av sina funktionsnedsättningar inte att resa på egen hand. Många hamnar därför i ett utanförskap och social isolering.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som t ex autism och ADHD kommer ofta inte iväg i tid, glömmer saker de behöver ha med sig och kan ha svårt att på egen hand flexibelt hitta nya lösningar om en t ex buss är försenad eller inställd. De har bland annat svårigheter med tidsuppfattning, korttidsminne, uppmärksamhetsförmåga, problemlösningsförmåga och flexibilitet.

Resledarens funktioner kompenserar för de nedsatta funktionsförmågorna. Den leder personen tryggt förbi alla hinder som funktionsnedsättningen annars skapar. Med resledaren leds du tryggt framåt i alla steg av resandet från start till mål.

Vår lösning kombinerar delar av funktioner och hjälpmedel som redan finns men innehåller också nya lösningar. Vi har skapat en trygg helhetslösning för att underlätta resande med kollektivtrafik för en målgrupp som ofta glöms bort, det vill säga personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Vårt team har både ingående kunskaper om funktionsnedsättningen och om tekniska lösningar. Några av oss är specialister inom funktionshinderområdet och är också anhöriga, mamma och storasyster till en 19-årig kille med dessa svårigheter. Resterande arbetar som specialister inom det tekniska fältet med programutveckling.

Anmäl dig till projektet

Vi söker investerare som vill vara med och ta denna fantastiska produkt till en bredare marknad, bredda erbjudandet till mer företagsnära användningsområden (skicka tillgängliga resor till möten och event) och hjälpa till med affärsutveckling och finansiering.

Låter det lockande? Hör av dig!

Sökes

Investering
Utvecklare

Skärmdumpar

Licens

All källkod ägs av Haja Applikationer AB - ett företag vi skapade för att hålla ResLedaren levande.

Kommentarer

New

Hej laddade ner appen igår till iPhone. Måste bara säga att jag tror jag gillar den! Påminnelser för när resan börjar. Checklista så man inte glömmer något. Sen en massa annat!