Beskrivning

Restidskartan är ett försök att visualisera information om kollektivtrafiken på ett nytt sätt. På kartan kan man enkelt se hur långt borta tidsmässigt olika platser ligger. Detta görs genom att beräkna de kortaste resvägarna från ett plats till alla platser.

Kartan har många möjliga användningsområden. Även om kartan har en viss funktion som sådan, är huvudpoängen möjligheten att enkelt utveckla nya tjänster som kopplar ihop restidsinformation med annan typ av information. Möjliga informationskällor är bl.a. bostadspriser, demografisk information, arbetsplatser och all annan typ av geokodad information.

Kartan är baserad på OpenTripPlanner Analyst, som är open source och därför kan enkelt implementeras för andra projekt. Andra informationskällor förutom Trafiklabs GTFS-filer är OpenStreetMap.

Skärmdumpar

Kommentarer

New

Wondermouse technologies  is the best responsive web design company which has made the processing of business operations easier. Let us help you create state-of-the-art that will cater to the needs of your customers as well as your business. Nowadays, seo services india are most common practices used in every business. Every business wants to rank on top ten page of SERP. This is the main reason of seo company in noida has increased demand for innovative digital marketing agency.

New

Looking for Call Support Group, visit on:

carbonite phone number,carbonite support,carbonite customer service number,carbonite customer service,help carbonite,carbonite support phone number,carbonite customer service phone number,carbonite phone support,carbonite.com,contact carbonite,call carbonite,carbonite support number,carbonite phone,carbonite tech support,carbonite customer support,carbonite technical support,carbonite customer support phone number,carbonite telephone number,carbonite contact number,carbonite service,carbonite customer support phone,carbonite technical support phone number,carbonite backup service,carbonite customer service telephone number,contact carbonite customer support,carbonite support hours,carbonite contact telephone number,carbonite call center,carbonite support chat,carbonite support telephone number,carbonite online backup setup,carbonite chat,carbonite setup,carbonite contact us, trend micro support,trend micro customer service,trend micro phone number,trend micro contact,contact trend micro,trend micro customer service phone number,trendmicro support,trend micro support number,trend micro support phone number,trend micro tech support,trend micro support chat,bellsouth email support,bellsouth customer service,bellsouth phone,bellsouth phone number,bellsouth customer service number,bellsouth net email setup,bellsouth net email support,bellsouth email technical support number,bellsouth email technical support,bellsouth email tech support,bellsouth email support number,bellsouth email help,bellsouth email customer service number,bellsouth email customer service,bellsouth email set up,bellsouth email support phone number,bellsouth email customer service phone number,bellsouth email tech support phone number,bellsouth email customer support,bellsouth email technical support phone number,bellsouth email setup,bellsouth email contact number,bellsouth mail customer service,bellsouth email phone number,bellsouth number,bellsouth contact number,bellsouth technical support numberepson printer support,epson printer customer service,epson support,epson customer service,epson technical support,epson printer support phone number,epson support number,epson printer tech support phone number,epson printer setup,epson printer technical support,epson printer tech support,epson printer help,epson printer customer service number,epson printer support number,epson helpline,epson help,epson tech support,epson printer helpline,epson customer care number,epson customer support,epson service center,epson printer customer service phone number,epson printer customer care number,epson wireless printer setup,epson customer service number,epson technical support phone number,epson phone number,epson printer phone number,epson technical support number,epson contact number,epson printer service,epson tech support phone number,epson setup,epson support site,epson customer service phone number,epson support phone number,contact epson supportbrother customer service,brother printer customer service,brother printer setup,brother printer support,brother printer wifi setup,brother support,brother wireless printer setup,brother contact number,brother contact,brother customer service number,brother customer service phone number,brother customer support,brother customer support phone number,brother help,brother phone number,brother printer contact,brother printer contact number,brother printer customer care phone number,brother printer customer service number,brother printer customer service phone number,brother printer customer support,brother printer help,brother printer helpline,brother printer phone number,brother printer phone support,brother printer support contact,brother printer support number,brother printer support phone number,brother printer tech support,brother printer tech support phone number,brother printer technical support,brother support drivers,brother support number,brother support phone number,garmin support,garmin tech support,garmin support number,garmin customer service,garmin phone number,garmin customer support,garmin customer service phone number,garmin support phone number,garmin setup,garmin technical support,garmin customer service number,garmin help,garmin contact,garmin gps customer service,garmin product support,contact garmin support,garmin contact number,garmin telephone number,garmin technical support phone number,garmin gps phone number,garmin customer support number,garmin tech support number,garmin tech support phone number,garmin 800 number,garmin customer support phone number,garmin phone support,garmin help number,garmin customer service phone,call garmin,garmin helpline,garmin support chat,call garmin customer service, setup roku,roku customer service phone number,roku 1800 number,roku contact phone number,roku tv number,contact roku customer service,roku support chat, linksys router setup,linksys setup,linksys customer service,linksys support,linksys extender setup,setup linksys router,support linksys,linksys router support,linksys router tech support numberhotmail support,hotmail customer service,contact hotmail,hotmail tech support,hotmail help,hotmail customer service number,hotmail support number,

New

norton.com/setup - Norton security program can secure either one device or up to ten devices and keep the whole network safe from malware such as worms, spyware, rootkits, etc. For getting Norton Setup, visit norton.com/setup , norton.com/setup  .

office.com/setup -MS Office is used by a lot of people on a variety of devices like Android, Mac, PC, laptops, and iOS. This Office setup is specially programmed and adapted to do an array of tasks. Microsoft Office provides a list of helpful and dynamic features to accomplish the majority of tasks. To get this amazing setup for any devices, visit office.com/setup.

 McAfee antivirus offers end to end protection from malware, fastest security against viruses on the computer files and folders, useful and accurate anti-spam security, and secures your browsing data on the internet. Visit the website mcafee.com/activate to download, install and activate McAfee setup on your device.

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar

Taggar

Deltagare