Beskrivning

Restidskartan är ett försök att visualisera information om kollektivtrafiken på ett nytt sätt. På kartan kan man enkelt se hur långt borta tidsmässigt olika platser ligger. Detta görs genom att beräkna de kortaste resvägarna från ett plats till alla platser.

Kartan har många möjliga användningsområden. Även om kartan har en viss funktion som sådan, är huvudpoängen möjligheten att enkelt utveckla nya tjänster som kopplar ihop restidsinformation med annan typ av information. Möjliga informationskällor är bl.a. bostadspriser, demografisk information, arbetsplatser och all annan typ av geokodad information.

Kartan är baserad på OpenTripPlanner Analyst, som är open source och därför kan enkelt implementeras för andra projekt. Andra informationskällor förutom Trafiklabs GTFS-filer är OpenStreetMap.

Skärmdumpar

Kommentarer

New

We can produce WordPress GPL Premium Plugins, GPL Premium Themes, Php Scripts Readymade Apps images for your website.You just need to create your account and select the options that suites your need and download.We have 6000+ Plugins 8000+ Themes 12000+ Script 2000+ Apps 1000+ Videos/Images and much More https://wpscript.site/

New

Wondered to learn about OpenTripPlanner Analyst and usage of map along with its a certain function as such, the main point is the ability to easily develop new services that link travel time information with other types of information. Jack, A marketing manager at Quality Dissertation where students are getting dissertation help London from the top writers of the town.

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar

Taggar

Deltagare