Beskrivning

Restidskartan är ett försök att visualisera information om kollektivtrafiken på ett nytt sätt. På kartan kan man enkelt se hur långt borta tidsmässigt olika platser ligger. Detta görs genom att beräkna de kortaste resvägarna från ett plats till alla platser.

Kartan har många möjliga användningsområden. Även om kartan har en viss funktion som sådan, är huvudpoängen möjligheten att enkelt utveckla nya tjänster som kopplar ihop restidsinformation med annan typ av information. Möjliga informationskällor är bl.a. bostadspriser, demografisk information, arbetsplatser och all annan typ av geokodad information.

Kartan är baserad på OpenTripPlanner Analyst, som är open source och därför kan enkelt implementeras för andra projekt. Andra informationskällor förutom Trafiklabs GTFS-filer är OpenStreetMap.

Skärmdumpar

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar

Taggar

Deltagare