Beskrivning

Risksteatern har planer på att offentliggöra en publicerad version av en repertoar-tjänst enligt http://www.opengov.se/data/.

I samband med utveckling av dessa öppna datakällor och API för Riksteatern vi vill se hur ett API kan exponeras och supporteras för 3:e part.

Riksteaterns turnéer och Riksteaterföreningarnas arrangemang genererar flera typer av resor:

  1. turnerande produktioner
  2. kollektiva teaterresor
  3. individuella resor till evenemang

Det kan därför också finnas behov för att implementera reseplaneringstjänster som funktionalitet i både interna och publika applikationer.

Scenkonstportalen.se är ett webbaserat verktyg med syfte att förenkla och effektivisera förmedlingen av scenkonst. Arrangörer i hela landet kan söka och boka produktioner och enkelt överblicka utbudet av turnerande scenkonst. Producenten får större möjlighet att nå ut och marknadsföra sina produktioner.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare