Beskrivning

Rindö Infomat

Syftet med Infomaten är att visa aktuella avgångstider för ett antal närliggande buss- och båt-förbindelser samt Trafikverkets färjor.

Den primära plattformen för presentation är LED-matris. Tankar finns på att även skapa HTML och appar.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Deltagare