Beskrivning

Föräldrar kan söka hur deras elever kan ta sig till sin skola med kollektivtrafik

Förhandsprövning ger föräldrar möjlighet att förhandspröva om de kan få skolskjuts enligt kommunens regler gällande färdvägens längd över icke trafikfarliga vägar mellan hem och skola och om den isåfall kan lösas genom existerande kolelktivtrafik eller med en upphandlad skolbuss. Förhandsprövningen minskar mängden ansökningar genom att många invånare kan se att förutsättningarna som angivits i förhandsprövningen inte ger rätt till skolskjuts. 

Prövning

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar