Beskrivning

SkåneFärden är en android-app som visar skånetrafikens resor.

Finns att ladda ner här: https://play.google.com/store/apps/details?id=plaincroft.skanes.lokaltrafik

Eftersom det ofta saknas spårnummer för tågen hämtas dessa då det behövs från Trafikverkets öppna API

Skärmdumpar

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar

Taggar

Deltagare