Beskrivning

Program som hämtar information om aktuell realtid samt störningsinformation som berör utvald station och presenterar den på POLTECH LED-skylt. I det här fallet kommer tre stycken skyltar sitta inne i Solna köpcentrum och visa avgångar för alla tillgängliga trafikslag. Skyltarna är av samma typ som återfinns på andra ställen inom SL för att passagerarna lätt ska känna igen sig.

Skyltarna kommer producerades under sommaren 2013, och installerades och driftsattes under hösten 2013.

Skärmdumpar

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar

Deltagare