Beskrivning

Program som hämtar information om aktuell realtid samt störningsinformation som berör utvald station och presenterar den på POLTECH LED-skylt. Skyltarna är av samma typ som återfinns på andra ställen inom SL för att passagerarna lätt ska känna igen sig.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Deltagare