Beskrivning

På intranät kan en widget användas som läser in realtidsinformation från den närmaste hållplatsen.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Taggar

Deltagare