Beskrivning

SL digitala skyltar är ett projekt som ska visa realtidsinformation gällande trafiken i områden där skyltarna sitter. De digitala skyltarna är 55"-skärmar med touchstöd. Detta är ett pilotprojekt organiserat av SL där T-Kartor står för utvecklingen av funktionaliteten. För tillfället är det planerat komma upp sju stycken skärmar.

Användaren kan se kommande avgångar och information på skylten. Utöver det så kan användaren också se en karta över området där denna befinner sig. Det går också att interagera med skärmen. Exempel på interaktioner är att kunna se mellanliggande stationer för en viss avgång, visa hållplats/station på kartan för den valda linjen med mera. 

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare