Beskrivning

Aktuella avgångar sparas i en databas (InfluxDB) för att sedan visas på skärmar med hjälp av Grafana.

Alla skärma utrustas med en Raspberry Pi som kör i kiosk läge och visa ett Grafana dashboard där avgångar och väder visas bland annan dagsaktuell information.

I dagsläget kan det konfigureras vilket trafikslag och  hållplats det gäller. 

All kod finns på github https://github.com/ulrichwisser/SL2influx

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar

Taggar

Deltagare