Beskrivning

Målet med detta projekt är inte i huvudsak en färdig applikation för produktionssättning - utan att experimentera med hur en reseplaneringsapp ska fungera för den mest användarvänliga upplevelsen. Inspiration och riktlinjer ska hämtas från positiv såväl som negativ återkoppling på SLs officiella reseplanerare.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare