Beskrivning

Tanken med detta projekt är att skapa en mobil lösning som snabbt ger en beskrivning till hur man tar sig från den position man är just nu till en annan med hjälp av SL.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare