Beskrivning

Plattformsoberoende webapp som tillhandahåller tidtabeller för tåg och stationer.

Under utveckling! Den senaste stabila (nåja) versionen går att nå på

https://www.tåg.app

https://www.taag.app

Utvecklad i Kotlin och TypeScript med hjälp av Spring-ramverket och ReactJS

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar

Deltagare