Beskrivning

 

Teamdata: lagnamn och lagmedlemmar

Team Visit: Jimmy Stridh, Christophe Dubray, Nima Foladi, Anders Fredriksson

Sammanfattande beskrivning av tjänsten 

BuyNearby.se

Buy Nearby är en tjänst för dig som letar nytt boende och vill ha kort restid men ändå åka kollektivt och hållbart. I tjänsten så anger du din nuvarande eller framtida arbetsplats samt sök-kriterier för ditt boende. Du får då direkt listat på en karta vilka lägenheter/hus/etc som finns ledigt i närheten samt hur lång tid det tar att åka kollektivt från respektive lägenhet till jobbet under morgonrusningen. Med BuyNearby så kan du expandera din vy över var du faktiskt kan bo. Vad är nära för dig?

 

Bakgrund och vision till tjänsten 

Innan vi kom till Travelhack hade vi flera idéer och detta var en av dem, men då var perspektivet att vi endast skulle göra nåt kul ur ett tekniskt perspektiv. Efter presentationerna av api:er samt det blev klart att det skulle finnas bedömningskriterier på den ambitiösa nivå fick oss att tänka till lite mer. Med denna tjänsten känner vi att vi lyckats väl med att hitta en kundnytta och anpassa tekniken efter den snarare än tvärt om.

Visioner kring hållbart vardagsresande som tjänsten riktats mot och varför 

Människor behöver få upp ögonen för att man faktiskt kan åka kollektivt utan att det behöver ta så lång tid. Även om det finns tidtabeller och reseplanerare så är informationen inte lika lätt tillgänglig och tydlig utifrån ett pendlingsperspektiv som BuyNearby.se är.

Mål och målgrupp för tjänsten 

Tjänsten riktar sig till presumtiva bostadsköpare och/eller människor som vill få en uppfattning om hur man kan kan bosätta sig i en stad beroende på restider mellan olika punkter. Av de personas som presenterades på travelhack, tror vi att Oscar, Cinta och Sofia kan ha nytta av tjänsten. Speciellt tror vi att Oscar kan få upp ögonen för att kollektivtrafik är ett bra alternativ. Detta tror vi ytterligare kan visa på genom att lägga till en användning av Commute Greener api:t där vi visar skillnaden mellan kollektivtrafik och att köra bil.

Kort och gott personer som är i köptagen och har vill se hur långt ut man kan bo men fortfarande kan resa hållbart/kollektivt till jobbet inom den tid man känner är okej.

 

Beskrivning av funktionalitet

o   Här leds läsaren av beskrivningen igenom funktionerna i tjänsten; använd underrubriker för att organisera texten om det behövs och matcha gärna texten mot de screen shots ni också ska lämna in.

APIer och datakällor

För att hämta lägenheter går vi mot Booli:s öppna api för bostadsannonser. För att räkna ut restiden använder vi oss av Resrobot:s API, för att få en nationell spridning. Siffran vi söker kan vara grov, varför vi i detta stadie inte behöver den upplösning eller extrafunktioner som ex. Västtrafiks api ger.

 

Bidrag till Developer Recognition Award 

De API-kopplingar/wrappers vi tagit fram.

https://github.com/jimmystridh/BooliAPI  (dock inte uppe nu, finns på http://dl.dropbox.com/u/19318/Booli.zip tills i kväll när uppdaterat github)

https://github.com/dubray/resrobot 

http://dl.dropbox.com/u/16828138/resrobot-C%23-boilerplate.zip

 

Självskattning av tjänstens färdighetsstatus

Tjänsten är färdig att använda idag! Självklart vill vi polera på användargränssnitt, leta och åtgärda buggar samt förenkla användargränssnittet ytterligare. Den behöver också lasttestas och utvärderas mer ur ett skalbarhetsperspektiv.

För att realisera affärsmodellen behöver vi vidareutveckla den s.k. heatmap eller räckviddskartan i en widgetmodell. Baserat på det vi gjort de senaste 24h och vårt tidigare arbete med widgets eller inbäddningsbara tjänster bedömer vi inte att det finns några områden som är oklara/osäkra. För att ge en färdig affärsprototyp bedömer vi inte att vi behöver lägga mer än det ytterligare 50% av det vi lagt såhär långt (12*4 ~ 50 mantimmar).

 

Business Model Canvas 

Finns i Google Docs, https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ao1RbyYSIQ2udFZ3SmdJTHFYUG90bjFTV3NKODE3YlE&hl=en_US

Referenser till delar i prototypen som har annan källa än TravelHack 2011

Booli, API för bostäder till försäljning http://www.booli.se/api/

Skärmdumpar

Kommentarer