Beskrivning

Syftet med projektet är att ta fram ett verktyg som visar tillgängligheten med kollektivtrafik till godtycklig ort eller hållplats. Informationen kan användas för att beräkna tillgängligheten i tid till valda målpunkter.

Uppgifterna från Riksdatabasen kombineras med data från SCB rörande befolkning och arbetsplatser för att kunna visa på nuläga och effekter av kollektivtrafikåtgärder på befolkningens tillgänglighet till arbetsplatser och arbetsgivares tillgänglighet till befolkningen.

Tillgängligheten beskrivs på kartor och genom nyckeltal såsom restid, antal byten, antal turer per dag, turtäthet mm

Tänka användare är myndigheter, företag och intresserade privatpersoner.

Anmäl dig till projektet

Sökes

Designer
Utvecklare

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Deltagare