Beskrivning

Målet är att försöka skapa ett gränssnitt i TransitCloud för kunna använda GTFS Sverige.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare