Beskrivning

 

TravelBot

Lag

Cybercom (9)

  • Oskar Hagberg
  • Nils Heuman
  • Anders Widen

Introduction

Med TravelBot kan du snabbt och lätt skapa ett konto genom Facebook och få med dig alla dina vänner.

Lägg till dina favoritrutter, exempelvis till och från jobbet, och TravelBot kommer kontinuerligt hålla koll på rutterna och meddela dig i god tid i förväg om trafik och väderförhållanden som kan påverka ditt resande.

TravelBot kommer också ge dig förslag på alternativa resvägar. Främst för att komma runt eventuella störningar, men också för att stimulera ditt resande. Kanske kan du ta en annan buss och åka tillsammans med en vän. Om det är en solig dag eller lufföroreningshalten är hög kan TravelBot föreslå att du cyklar den dagen samt ge dig information om fördelarna för din hälsa, miljön och din plånbok.

Bakgrund och vision

Man gör ofta samma resa dag ut och dag in. Istället för att aktivt behöva ta reda på trafiksituationen på sina favorit-rutter så borde det finnas en tjänst som kan sköta det här automatiskt. För att avhjälpa tristess är det också önskvärt att kunna få tips och uppmuntran att variera sitt dagliga resande och kanske dela resan med en vän.

Genom att föreslå kollektivt och cyklande som alternativ till bilresande vid situationer när bilresan är ett sämre val, t.ex. på grund av köer, har tjänsten som vision att sakta men säkert introducera alternative ressätt för de inbitna bilisterna.

Mål och målgrupp

Personas som vi anser passa bra för tjänsten är Sofia, Elena, Oscar, Cecilia och kanske också Cinta.

Eftersom tjänstens huvudsakliga interaktion sker genom en smartphone och med hjälp av Facebook krävs en viss nivå av teknologikunskap.

I framtiden skulle tjänsten kunna utökas med SMS-notifikationer och mail, samt fler typer av sociala nätverk för att brädda målgruppen.

Funktionalitet

Inloggning, registrering

Användaren kan lätt skapa ett nytt TravelBot konto genom Facebooks single signon funktion. Ingen tidskrävande ifyllnad av formulär krävs. Genom Facebook får användaren också direkt med sig sitt social nätverk som används för att matcha resor med vänner.

Lägga till favoritrutter

Genom en enkelt sökfunktion som tar hjälp av flera APIer kan användaren lägga till sina favoritrutter som till och från skola eller arbete.

Få notifikationer

Genom push notifikationer, eller när appen startas får användaren information om eventuella händelser som påverkar de rutter som lagts in som favoriter. Alternativa rutter eller färdsätt kan föreslås. Vi ser att man startar appen på morgonen och får då feedback på störningar eller förslag på cykeln pga av fint väder.

Mer vidsträckta förhållanden som bra väder eller hög luftförorening kan också generera förslag på alternativa färdsätt.

Om en vän har identifierats att åka ungefär samma sträcka och tid kan detta meddelas också, och förslag på sammåkning ges.

Att ett museum eller populär restauran ligger längs en rutt kan ge rutten högre värde och kan föreslås som ett alternativ till den vanliga, oftast kortaste men tråkigaste rutten.

Gör en resa

Genom att indikera att en resa avslutats får användaren poäng och märken. Typiskt skulle ta bilen till jobbet ge få poäng, medans cykla skullé ge betydligt fler poäng. Cykla när vädret är dåligt skulle ge än mer poäng och sällsynta märken.

Dessa poäng och märken kan jämföras med det sociala nätverkat och på så vis kan användarna positivt påverka varanda. Användaren får också en personlig log på vilken inverkan resvalen har haft på hälsa, ekonomi och miljö.

APIer och datakällor

  • Facebook Graph API
  • Västtrafik reseplanerare
  • Google Maps route API
  • InovationLab emission quantity
  • CommuteGreener

Developer Recognition Award

Node.js (server side javascript) wrappers runt Västtrafik och Göteborg Data APIer.

Tjänstens färdighetsstatus

Prototyp-stadie.

Relativt komplicerat system med mycket data mining och många facetter.

Estimerat antal timmar för färdigställande: 3 man months

Business Model Canvas

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ao1RbyYSIQ2udEUxQ1Y1c3NqUUFDZEk5c1pBUjJZWHc&hl=en_US

Skärmdumpar

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test