Beskrivning

Fråga om människans miljöpåverkan har blivit allt mer aktuell de senaste åren. Forskningsrapporter på området och en het debatt har gjort att allt fler intresserat sig för miljöfrågor, både privat och inom näringslivet. Trots detta så är dock vidden av ens egen påverkan fortfarande mycket oöverskådligt och system för att sätta den i relation till annat saknas.

Travel Check är ett system för att enkelt logga dina resor och att ge dig en överskådligt bild av din egen miljöpåverkan från resande. Då du påbörjar din resa, exempelvis sätter dig i bilen, så loggar du in genom att föra mobilen öven en klisterlapp som du placerat lätt åtkomlig. Då du kliver ur bilen loggar du ut på samma vis som du loggade in och får då ett kvitto över resan. Kvittot innehåller information om resans koldioxidutsläpp, tid och sträcka. Denna information loggas sedan presenteras i vecko-, månads- respektive årrapporter.Syftet med Travel Check är att hjälpa individen att hålla koll på sin miljöpåverkan men även att uppmuntra till att sänka den. På kort sikt kommer tjänsten endast att kunna mäta miljöpåverkan från resande men förhoppningen är att kunna få möjlighet att fortsätta utvecklingen mot en produkt som kan tänka en mycket bredare del av människors totala miljöpåverkan. Vi ser också stora möjligheter i att koppla tjänsten till ett communiy för att förbättra både funktionalitet och användande.

Travel Check är en tjänst som i dagsläget riktar sig till den medvetne och nyfikne konsumenten. Tjänsten kommer att ge svar på hur mycket en enskild resa påverkar utsläppen av växthusgaser men också hur ditt resande varierar över tid. På detta sätt kan du som användare följa hur ett ändrat resebetende slår på mängden utsläpp, total restid, ökad motion eller antal resta kilometer.Förhoppningen är att Travel Check skall vara så enkel och av ett sådan brett intressa att alla våra personas kommer att vilja använda tjänsten eller i alla fall testa den.

  • Sofia som är väldigt miljömedveten redan idag kommer att välkomna möjligheten att kunna mäta sin egen miljöpåverkan att få feedback på att de anpassningar hon gör för att minska sin miljöpåverkan ger resultat.
  • Elena tycker i och för sig att miljöfrågan är av begränsat intressa men är positiv till miljövänliga produkter i allmänhet och är dessutom nyfiken på hur mycket mer spårvagn hon åker när hon bor hos mamma än hos pappa så hon laddar hem den.
  • Oscar tycker tekniken är schysst och skaffar appen direkt. Han är väl kanske lite osäker på hur länge han kommer vara intresserad av de kvitton han får men den måste absolut testas. Eftersom Harry inte har något mer avancerat än sin Dremel och tycker det hela verkar lite krånglig så vill han inte veta av något prat om att han borde ha koll på hur mycket buss han åker. Han tycker dock att det är lite spännande när hans dotter visar bilden på hur mycket mindre koldiaxid hon släpper ut sedan hon börjat cykla till jobbet, i alla fall de dagar det inte regnar.
  • Cinta har laddat hem appen. Hon tycker att miljö är viktigt och gillar att känna att hon gör vad hon kan. Dock upplever hon att hon redan är bättre än de flesta på att resa kollektivt och att de inte kan göra så mycket mer men hon ser mycker fram emot uppdateringen som hon hörs ska kunna göra att man kan få ett kvitto på den miljöpåverkan ens matkonsumtion har.
  • Jacob är egentligen inte jätteintresserad men han har trots allt appen och använder den dagligen då banken han arbetar på har någon slags miljöprojekt pågående. Han reser ju trots allt redan kollektivt så det är rena drömläget att slå hans arbetskamrat Adam vars Japan-fond på något sätt alltid lyckas ha bättre avkastning än hans.
  • Maria har fått Travel Check installerad på telefonen av sin son och att jämföra resekvitton har blivit det nya nöjet när hon träffar vänninnorna. Det är dessutom kul att kunna se hur längt hon cyklar på en vecka.
  • Cecilia har testat Travel Check men tröttnade ganska snabbt. Kanske börjar hon igen när man kan jämföra fler saker i sitt liv. Miljö är ju trots allt viktigt att tänka på.

Som sagt så går tjänsten ut på att du checkar in när du påbörjar en resa och checkar ut vid redans slut. Detta gör du genom att föra mobilen över en NFC-tagg med symbolen för det transportsätt du tänkt åka med. NFC-taggarna köps separat och har formen av en klisterlapp som användaren placerar på valfri plats som till exempel instrumentbrädan, busskortet eller på väskan. Då du för mobilen över taggen för att checka ut får du upp ett resekvitto på displayen. Resekvittot innehåller information om utsläpp, restid och sträcka. Cyklar du eller går så kan du även få information om förbrända kalorier omvandlade till gymtimmar. För äldre mobiler som inte stödjer NFC-taggar kommer in- och utlogging ske genom användrargränssnittet på mobilen.Travel Check använder sig av API:er från CommunteGreen där information om ressträckor och koldioxidutsläpp hämtas.Tjänsten beräknas kunna lanseras inom loppet av 80 arbetstimmar. I det jobbet ingår grafiskt- och programmeringsmässigt färdigställande, finslipande till ett skick som är testbart av riktiga användare.

Business Canvas: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ao1RbyYSIQ2udFJEeUt0WkdzTWxTRmlEQ2UzTHg5ZUE&hl=en_US#gid=0

Skärmdumpar

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test