Beskrivning

Övervakar din pågående resa och försöker uppskatta om det ser ut att bli en försening till din destination. Om så är fallet kan en notifiering fås och eventuellt förslag på byte av resväg/trafikslag.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare