Beskrivning

Test av olika API:er och annan öppna data i kombination med open source-programvara för trafikplanering och samhällsbyggande.

Primärt testas huruvida QGIS och/eller OpenTripPlanner + OTP Analyst är lämpliga verktyg för att ta fram kompletterande underlag till kollektivtrafikplanerandet.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare