Beskrivning

Zenit Bilpool är ett bilboknings- och underhållssystem för fordonsparker. Systemet består av två delar, en webbaserad bokningsdel (Zenit Bilbokning) och ett Windowsprogram för administrering av fordonen (Zenit Drift & Underhåll). Vid bokning av fordon i Zenit Bilbokning ges förslag på alternativa färdmedel via kollektivtrafik.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat