Storstockholms Lokaltrafik, SL. Det är samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade allmänna kollektivtrafiken på land i Stockholms län. Trafikförvaltningen inom landstinget har det övergripande ansvaret för SL-trafiken. 

SL-trafiken drivs av företag som trafikförvaltningen upphandlar på en fri och konkurrensutsatt marknad.

Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen. De upphandlade trafikentreprenörerna svarar för detaljplanering, driften av trafiken samt mötet med resenärerna. SL driver även pendelbåtstrafiken i innerstan. 

Kollektivtrafiken befinner sig i en ständigt föränderlig omvärld. Landstinget följer på olika sätt händelser och trender som kan påverka hur kollektivtrafiken utvecklas i framtiden.

En viktig del i att få fler att välja kollektivtrafik i Stockholmsregionen är bra tjänster för att få information om hur du som resenär tar dig fram i trafiken, både när allt fungerar enligt plan och när det uppstår störningar i trafiken. Vi arbetar löpande med att utveckla våra trafikinformationstjänster. Men vi tror att det finns många sätt att göra det ännu enklare att få information om hur du tar dig fram i SL-trafiken. Därför presenterar vi ett antal APIer här på Trafiklab.se som kan användas som byggstenar i nya tjänster och appar.