Trafiklab

Vi publicerar fordonspositioner

så att du kan skapa visualiseringar

En temabild som visar ett tåg, en tåghållplats, tågbiljetter och en mobiltelefon, som är alla länkade med linjer.

Officiell öppna data

Trafiklab tillhandahåller officiella öppna data för all kollektivtrafik i Sverige. Några av de trafikföretag som vi publicerar öppna data åt listas här: