Trafiklab

Vi publicerar fordonspositioner

så att du kan skapa visualiseringar

En temabild som visar ett tåg, en tåghållplats, tågbiljetter och en mobiltelefon, som är alla länkade med linjer.