Trafiklab

Vi publicerar fordonspositioner

så att du kan skapa visualiseringar

En temabild som visar ett tåg, en tåghållplats, tågbiljetter och en mobiltelefon, som är alla länkade med linjer.

Changes to SL Stop lookup

The API SL Stop lookup …

Changes to Trafikverkets Open API Datasets

Obs: Detta innehåll finns inte tillgängligt på svenska. Därför ser du engelska versionen. Om du tycker att denna sida borde översättas till svenska, kan du skriva till oss på support.trafiklab.se. Om du vill se webbsidan på engelska, klicka här. On January 31, 2024, the WeatherStation dataset will …

Officiell öppna data

Trafiklab tillhandahåller officiella öppna data för all kollektivtrafik i Sverige. Några av de trafikföretag som vi publicerar öppna data åt listas här: