ResRobot data types

Obs: Detta innehåll finns inte tillgängligt på svenska. Därför ser du engelska versionen. Om du tycker att denna sida borde översättas till svenska, kan du skriva till oss på support.trafiklab.se.

Om du vill se webbsidan på engelska, klicka här.

The different ResRobot API endpoints have different response structures, but some parts of the response are shared among all endpoints. In order to ensure that all documentation is correct, and to be able to go more into detail, we have collected these common data types here.

Product

"Product": {
 "name": "Regional Tåg 231",
 "num": "231",
 "catCode": "2",
 "catOutS": "JRE",
 "catOutL": "Regional Tåg",
 "operatorCode": "74",
 "operator": "SJ",
 "operatorUrl": "http://www.sj.se"
},
<Product catCode="7" 
     catOutL="Länstrafik - Buss" 
     catOutS="BLT" 
     name="Länstrafik - Buss Grön X" 
     num="Grön X" operator="Västtrafik"
     operatorCode="279" 
     operatorUrl="http://www.vasttrafik.se/"/>
Name Data type Description
Product.name String catOutL + num
Product.operator String Operator name. For example: “SL”, ”Skånetrafiken”.
Product.catOutS String Transport type code.
Examples:
Product.catOutL String Category name
Example: “Buss”, “Tåg”, “Intercity”, “Tunnelbana”, “Arlanda Express”,“Regional”,“InterCity”, ”PågaTåg”
Product.catOutCode Integer Category code, see below

Response product categories

Careful!

Request category codes for filtering differ from response category codes. These are response product category codes. Request category codes are described in the next section.

String representation

Abbreviation Name
BLT Regional bus
BXB Express bus
ULT Metro
JAX Arlanda Express
JLT Local train
JRE Regional train
JIC InterCity train
JPT PågaTåg
JEX Express train
SLT Tram
FLT Lokal ferry
FUT International ferry

Numeric representation

Name Numeric value
High speed trains, Snabbtåg, Arlanda Express 1
Regional trains, InterCity trains 2
Express busses, Flygbussar 3
Local trains Tåg, PågaTåg, Öresundståg 4
Metro, such as tunnelbanan 5
Tram such as Spårvagn, Tvärbanan 6
Busses 7
Ferries and international ferries 8
Taxi 9

Request product category codes

Careful!

Request category codes for filtering differ from response category codes. These are request product category codes. Response category codes are described in the section above.

Name Numeric value
Air traffic 1
High speed trains, Snabbtåg, Arlanda Express 2
Local trains Tåg, PågaTåg, Öresundståg 4
Express busses, Flygbussar 8
Regional trains, InterCity trains 16
Metro, such as tunnelbanan 32
Tram such as Spårvagn, Tvärbanan 64
Busses 128
Ferries and international ferries 256
Taxi 512

In order to select multiple products, these values can be added up.