SL Nearby stops v2.0 (Närliggande hållplatser 2)

Beskrivning

Med detta API kan du få information om närliggande hållplatser till en försedd plats baserad på lat och long.

URL

https://journeyplanner.integration.sl.se/v1/nearbystopsv2.<FORMAT>?key=<DIN NYCKEL>&originCoordLat=<LAT>&originCoordLong=<LONG>&maxNo=<MAX ANTAL SVAR>&r=<RADIUS I METER>

Den tidigare länken https://api.sl.se/api2/nearbystopsv2.<FORMAT>?key=<DIN NYCKEL>&originCoordLat=<LAT>&originCoordLong=<LONG>&maxNo=<MAX ANTAL SVAR>&r=<RADIUS I METER> har ändrats den 4:e december, och kommer sluta fungera den 15e mars 2024. Parametrar, svarsstrukturer och API nycklar är oförändrade.

API-nyckelnivåer

NivåMax anrop/minutMax anrop/månad
Brons3010 000
Silver60500 000
GuldEfter behov

Format

Json eller xml enligt ändelse till serviceanropet.

Parametrar

NamnDatatypTvingandeBeskrivning
KeyStringJaDin API nyckel.
originCoordLatStringJaLat.
originCoordLongStringJaLong.
maxNoIntegerNejMaximalt antal resultat som önskas. 9 är default, max är 1000.
rIntegerNejRadius runt försedd koordinat som närliggande hållplatser skall hämtas ut för. 1000 är default, max är 2000.
productsNejProduktfilter, Kombinationsvärde av önskade trafikslag om inte alla ska användas vid utsökning av resor. Bitmask enligt följande: Pendeltåg (1), Tunnelbana (2), Lokalbana/spårvagn (4), Buss (8), Ej i bruk (16), Ej i bruk (32), Båt typ (64), Närtrafik (128). Värdes anges som heltalsvärdet av den kombinerade bitmasken, ex Buss och båt, 8+64 = 72
typeNejTypfilter för platser, S: sök efter endast stationer, P: Sök efter endast POI, SP: Sök efter stationer och POI

Resultat

Svarsstruktur

NamnDatatypBeskrivning
serverVersionStringVersionsinformation.
dialectVersionStringVersionsinformation.
requestIdLongEn id som identifierar anropen.
stopLocationOrCoordLocationStopLocationInnehåller själva svarsdata från tjänsten. Se ”Svarsdata” nedan.

Svarsdata

NamnDatatypBeskrivning
stopLocationOrCoordLocationLista av elementLista med de platser som hittats. Se ”StopLocation” och ”CoordLocation” nedan.

StopLocation

NamnDatatypBeskrivning
IdStringReconstruction Id, se reseplanerarens dokumentation
NameStringNamn för hållplats.
extIdStringHafasId för hållplatsen. Läs mer om HafasId i sektionen HafasId och SiteId.
mainMastExtIdIntegerSiteId att användas tillsammans med SL Route-planner. Läs mer om SiteId i sektionen HafasId och SiteId.
LatDoubleLat.
LonDoubleLong.
WeightIntegerAnger hur mycket en station används, ju högre värde desto större användning.
DistIntegerDistans i meter från försedd koordinat i anropet.
ProductsIntegerSe beskrivning för anropsparametrar

CoordLocation

NamnDatatypBeskrivning
IdStringReseplanerar reconstruction Id, se reseplanerarens dokumentation
NameStringNamn för POI.
LatStringLat.
LonStringLong.
DistStringDistans i meter från försedd koordinat i anropet.
TypeStringVisar i nuläget endast ”POI”
LocationNotesLista av elementSe nedan
LocationNote

Namn/värde lista.

Dessa värden gäller för närvarande men kan komma att ändras utan att information skickas i förväg.

KeyValue
PIUnikt id
PCPOI kategori: Amenity, Historic, Leisure, Shop eller Tourism
PTPOI typ: Hospital, School, Theatre, University, Castle, Park, Library, Mall, Attraction, Chalet, Museum, Viewpoint eller Zoo
CNNamnet på kommunen som POI:en befinner sig i.

HafasId och SiteId

Information om hur HafasId byggs på SiteId, StopId och StopAreaId. HafasId nyttjas bland annat i Reseplanerar api’et.

TypBeskrivningExempel
SiteId3BA1CDEFG där där ABCDEFG är de 7 sista sifforna i site.number utfyllt med nollor.SiteId: 9600 HafasId: 300109600
StopId4BA1CDEFG där ABCDEFG är journeyPatternPoint utfyllt med nollor.JourneyPatternPoint.Number: 56789 HafasId: 400156789
StopAreaId2BA1CDEFG där ABCDEFG är stopArea.number utfyllt med nollorStopArea.number: 81025 HafasId: 200181025

XSD

Url

Exempel: https://api.sl.se/api2/nearbystops/xsd.xml?key=&xsdname= hafasRestLocation.xsd

Felmeddelanden

StatuskodMeddelande
1001problem with request: Key is undefined
Nyckel har ej skickats med.
1002problem with request: Key is invalid
Nyckel är ogiltig
1003Invalid api
Ogiltigt api
1004problem with request: This api is currently not available for keys with priority above 2
1005Nyckel finns, men ej för detta api
problem with request: Invalid api for key
1006To many requests per minute
För många anrop per minut, för den profil som används
1007To many requests per month
För många anrop per månad, för den profil som använd