SL Traffic status v2.0 (Trafikläget 2)

Obs: Detta innehåll finns inte tillgängligt på svenska. Därför ser du engelska versionen. Om du tycker att denna sida borde översättas till svenska, kan du skriva till oss på support.trafiklab.se.

Om du vill se webbsidan på engelska, klicka här.

Beskrivning

Med detta API kan du få information om den aktuella statusen för SLs trafikläge. Detta är information på en övergripande nivå om aktuell status för respektive trafikslag. Den information som ligger till grund för detta API hittar du på startsidan av sl.se under rubriken “Trafikläget kl. xx:xx”. API’et har endast en metod som returnerar en översiktlig bild över hur trafiksituationen ser ut just nu, med avseende på störningar som kan påverka resenärerna. Det som returneras är en lista med ett antal trafikslag, varje trafikslag har en sammanfattande status och ett antal (0 eller fler) händelser. Det finns 3 olika status som händelser kan ha:

  • ”Inga större störningar”
  • ”Stor påverkan”
  • ”Avstängt”

En händelse påverkar sitt trafikslag, så att trafikslagets sammanfattande status är lika med den sämsta statusen som finns ibland just nu aktiva händelser tillhörande trafikslaget. En händelse kan utöver statusen dessutom vara planerad.

SL will replace this API with a new, similar API in the near future. The documentation for the current API has therefore not been translated for the new Trafiklab website.

URL

https://api.sl.se/api2/trafficsituation.<FORMAT>?key=<DIN API NYCKEL>

API-nyckelnivåer

NivåMax anrop/minutMax anrop/månad
Brons3010 000
Silver60100 000
GuldEfter behov

Format

Json eller xml enligt ändelse till serviceanropet.

Parametrar

Parametrar

Datatyp

Tvingande

Beskrivning

Key

String

Ja

En giltig API-nyckel.

Resultat

Svarsstruktur

Namn

Datatyp

Beskrivning

StatusCode

Integer

Innehåller statuskod för det eventuella meddelandet.

Message

String

Innehåller eventuellt anropsrelaterade meddelanden som t.ex. felmeddelanden. Se ”Felmeddelanden” nedan.

ExecutionTime

Long

Anger hur lång tid (i ms) det tog för servern att generera svaret.

ResponseData

TrafficStatus

Innehåller själva svarsdata från tjänsten. Se ”Svarsdata” nedan.

Svarsdata

Namn

Datatyp

Beskrivning

TrafficTypes

List

Ett TrafficType objekt för varje trafikslag.

TrafficType

Namn

Datatyp

Beskrivning

Name

String

Namn på trafikslag: "Tunnelbana", "Pendeltåg", etc.

Type

String

"metro", "train", "local", "tram", "bus" eller "fer".

fer = Båt

local = Lokalbana

tram = Spårvagn

StatusIcon

String

Hjälpinformation som indikerar vilken ikon som ska visas i webben.

Möjliga värden:

  • EventMajor: "Avstängt"
  • EventMinor: "Stor påverkan"
  • EventGood: "Inga större störningar"
  • EventPlanned: "Planerad händelse"

Expanded

Boolean

Hjälpinformation som indikerar om informationen har hög prioritet eller inte.

HasPlannedEvent

Boolean

Hjälpinformation som indikerar om det finns planerade händelser.

Events

List

Ett TrafficEvent objekt för varje händelse.

TrafficEvent

Namn

Datatyp

Beskrivning

EventId

Integer

Löpnummer på händelsen.

Message

String

Meddelande gällande störningen/händelsen.

Expanded

Boolean

Hjälpinformation som indikerar om informationen har hög prioritet eller inte.

Planned

Boolean

Hjälpinformation som indikerar om händelsen är planerad eller inte.

SortIndex

Integer

Sorteringsordning på händelsen.

StatusIcon

String

Hjälpinformation som indikerar vilken ikon som ska visas i webben.

LineNumbers

String

Linjenummer som händelsen berör, en kommaseparerad String t.ex. ”177, 69K, 508”.

LineNumbers/InputDataIsOptional

Boolean

Är alltid satt till True och indikerar att linjenummer är frivilligt.

TrafficLine

String

Namn på den bana som händelsen påverkar. Kan saknas, om händelsen påverkar hela trafikslaget eller banor inte finns (typ bussar).

EventInfoUrl

String

Länk till storningsinformation.sl.se, eller till specifik sida med information om händelsen.

Felmeddelanden

Än så länge finns inga felmeddelanden.

Support

Räcker inte dokumentationen såsök gärna bland alla de hundratals inlägg som finns på vårt supportforum. Det är troligt att någon redan har hittat och löst samma problem som du har. Hittar du fortfarande inte svar på din fråga såskriv ett eget inlägg på forumetså hjälper vi dig.