SL Stop lookup v1.0 (Platsuppslag)

Beskrivning

Med detta API kan du få information om en plats genom att skicka in delar av platsens namn. Du kan välja mellan att bara söka efter hållplatsområden eller hållplatser, adresser och platser.

URL

https://journeyplanner.integration.sl.se/v1/typeahead.<FORMAT>?key=<YOUR_KEY>&searchstring=<QUERY>

Den tidigare länken https://api.sl.se/api2/typeahead.<FORMAT>?key=<YOUR_KEY>&searchstring=<QUERY> har ändrats den 16:e november, och kommer sluta fungera den 15e mars 2024. Parametrar, svarsstrukturer och API nycklar är oförändrade.

API-nyckelnivåer

NivåMax anrop/minutMax anrop/månad
Brons3010 000
Silver60100 000
GuldEfter behov

Format

Json eller xml enligt ändelse till serviceanropet.

Parametrar

NamnDatatypTvingandeBeskrivning
KeyStringJaDin API nyckel.
SearchStringStringJaSöksträngen. (Max 20 tecken)
StationsOnlyBooleanNejOm ”True” returneras endast hållplatser. True = default.
MaxResultsIntegerNejMaximalt antal resultat som önskas. 10 är default, det går inte att få mer än 50.
typeStringNejTypfilter för platser:
  • S: sök efter endast stationer
  • P: Sök efter endast POI
  • A: Sök endast efter adresser
  • SP: Sök efter stationer och POI
  • SA: Sök endas efter stationer och Adresser
  • AP: Sök endast på adresser och POI
  • ALL: adresser, stationer och POI

Resultat

Svarsstruktur

NamnDatatypBeskrivning
StatusCodeIntegerInnehåller statuskod för det eventuella meddelandet.
MessageStringInnehåller eventuellt anropsrelaterade meddelanden som t.ex. felmeddelanden. Se ”Felmeddelanden” nedan.
ExecutionTimeLongAnger hur lång tid (i ms) det tog för servern att generera svaret.
ResponseDataSitesInnehåller själva svarsdata från tjänsten. Se ”Svarsdata” nedan.

Svarsdata

NamnDatatypBeskrivning
SitesListLista med de platser som hittats. Se ”Site” nedan.

Site

NamnDatatypBeskrivning
NameStringNamnet på platsen.
SiteIdIntegerId för hållplatsområde.
TypeStringTyp av plats: ”Station”, ”Address” eller ”Poi” (Point of interest).
XStringX-koordinat för placering.
YStringY-koordinat för placering.

SL Stop Lookup i kombination med andra APIer

SiteId-värden som returneras av SL Stop lookup API matchar med SiteId-värden som förväntas av SL Reseplanerare 3.1 API som parameter. Dessa värden förändrades i februari men matchar fortfarande varandra (förutsatt att båda API:erna nås genom domänen integration.sl.se).

För att kunna använda värdena som returneras av SL Stop Lookup APIet i kombination med SL Transport API så måste du konvertera returvärdet från SL Stop Lookup API. Detta värde kommer i formen 3BA1CDEFG, och ska konverteras till ett nummer ABCDEFG. Vi rekommenderar dock att använda de siteId-värden som returneras av Transport Api /sites om möjligt, istället för att kombinera APIer.

Felmeddelanden

Än så länge finns inga felmeddelanden.

Support

Räcker inte dokumentationen så sök gärna bland alla de hundratals inlägg som finns på vårt supportforum. Det är troligt att någon redan har hittat och löst samma problem som du har.

Hittar du fortfarande inte svar på din fråga så skriv ett eget inlägg på forumet så hjälper vi dig.