SL Stop lookup v1.0 (Platsuppslag)

Obs: Detta innehåll finns inte tillgängligt på svenska. Därför ser du engelska versionen. Om du tycker att denna sida borde översättas till svenska, kan du skriva till oss på support.trafiklab.se.

Om du vill se webbsidan på engelska, klicka här.

Beskrivning

Med detta API kan du få information om en plats genom att skicka in delar av platsens namn. Du kan välja mellan att bara söka efter hållplatsområden eller hållplatser, adresser och platser.

SL will replace this API with a new, similar API in the near future. The documentation for the current API has therefore not been translated for the new Trafiklab website.

URL

https://api.sl.se/api2/typeahead.<FORMAT>?key=<DIN NYCKEL>%&searchstring=<SÖKORD>%&stationsonly=<ENDAST STATIONER>&maxresults<MAX ANTAL SVAR>

Format

Json eller xml enligt ändelse till serviceanropet.

Parametrar

Namn

Datatyp

Tvingande

Beskrivning

Key

String

Ja

Din API nyckel.

SearchString

String

Ja

Söksträngen. (Max 20 tecken)

StationsOnly

Boolean

Nej

Om ”True” returneras endast hållplatser. True = default.

MaxResults

Integer

Nej

Maximalt antal resultat som önskas. 10 är default, det går inte att få mer än 50.

typeStringNej

Typfilter för platser:

S: sök efter endast stationer
P: Sök efter endast POI
A: Sök endast efter adresser
SP: Sök efter stationer och POI
SA: Sök endas efter stationer och Adresser
AP: Sök endast på adresser och POI
ALL: adresser, stationer och POI

Resultat

Svarsstruktur

Namn

Datatyp

Beskrivning

StatusCode

Integer

Innehåller statuskod för det eventuella meddelandet.

Message

String

Innehåller eventuellt anropsrelaterade meddelanden som t.ex. felmeddelanden. Se ”Felmeddelanden” nedan.

ExecutionTime

Long

Anger hur lång tid (i ms) det tog för servern att generera svaret.

ResponseData

Sites

Innehåller själva svarsdata från tjänsten. Se ”Svarsdata” nedan.

Svarsdata

Namn

Datatyp

Beskrivning

Sites

List

Lista med de platser som hittats. Se ”Site” nedan.

Site

Namn

Datatyp

Beskrivning

Name

String

Namnet på platsen.

SiteId

Integer

Id för hållplatsområde.

Type

String

Typ av plats: ”Station”, ”Address” eller ”Poi” (Point of interest).

X

String

X-koordinat för placering.

Y

String

Y-koordinat för placering.

Felmeddelanden

Än så länge finns inga felmeddelanden.

Support

Räcker inte dokumentationen såsök gärna bland alla de hundratals inlägg som finns på vårt supportforum. Det är troligt att någon redan har hittat och löst samma problem som du har.

Hittar du fortfarande inte svar på din fråga såskriv ett eget inlägg på forumetså hjälper vi dig.