Trafikverket Öppet API

Strukturen skiljer sig en hel del från andra APIer på Trafiklab. Hämtning av data görs med ett HTTP-anrop. En fråga skickas med i POST-metoden som beskriver vilket data som efterfrågas samt innehållandes eventuella filter.

Dataformat

XML eller JSON, anges via suffix.

Om något värde saknas i svaret returneras inte detta element i svaret.

API Nyckel

Det krävs en giltig API nyckel som skickas med anropet. En API nyckel får man genom att skapa ett projekt som använder detta API.Mer om hur du skapar och använder API nycklar hittar du här. För att få en API nyckel så måste man godkänna APIets licensvillkor.

Metoder

Hämtning av data görs med ett HTTP-anrop. En fråga skickas med i POST-metoden som beskriver vilket data som efterfrågas samt innehållandes eventuella filter. Frågan måste även inkludera en giltig API-nyckel.

Tillgängliga datatyper är:

 • TrainMessage - Tågtrafikmeddelande, exempelvis information kring banarbete, tågfel, anläggningsfel och dylikt.
 • TrainStation - Trafikplatser, både med och utan resandeutbyte.
 • TrainAnnouncement - Tidtabellsinformation, d.v.s information om tåg på trafikplatser (stationer, hållplatser) varje post motsvarar ett visst tåg vid respektive trafikplats.Innehåller inte godståg.
 • Icon - Ikoner, exempelvis för användning i grafiska användargränssnitt och kartor.
 • RoadCondition – Väglag
 • RoadConditionOverview – Väglagsöversikter
 • Situation - Situationer innehållandes händelser och störningar, exempelvis: Viktig information, Olyckor, Bärighetsnedsättning, Evenemang, Avvikande färjetider, Kolonnkörning, Kövarning, Oförutsedda hinder, Vägarbete.
 • WeatherStation - Väderstationer med mätdata

Koordinatsystem

Trafikverket använder sig av det svenska nationella koordinatsystemet SWEREF 99 TM. All geometridata publiceras dock även i koordinatsystemet WGS 84.

Detaljerad dokumentation

Detaljerad dokumentation hittar du på Trafikverkets informationssida för API:et, se nedan.

Den detaljerade dokumentationen innehåller bland annat information om:

 • uppbyggnad av frågan som bifogas anropet
 • svarets utformning
 • felmeddelanden
 • tillgänglig datamodell
 • exempelkod och vanliga användningsfall
 • en API-konsol för testkörning

Observera att du som är Trafiklabs-medlem inte behöver registrera dig på Trafikverkets sida utan kan hämta en nyckel direkt här på Trafiklab.

För mer information se ”Trafikverkets öppna API för trafikinformation