Kunskapsbas

Introduktion

Data är inte värt mycket när den inte används, eller när det inte går att använda den. Och det går inte att använda den när det inte finns tydlig dokumentation. Därför dokumenterar vi allt vi gör samt vad du kan göra med vår data.

Vår dokumentation är uppdelad i två delar:

  • API-dokumentation: En beskrivning av alla API:er och deras detaljer
  • Allmän dokumentation: Beskriver hur man använder Trafiklab, API:er och trafikdata på bästa sätt.

Om du upptäcker ett fel eller något du saknar kan du antingen nå oss i vårt supportforum ( support.trafiklab.se) eller lämna in förbättringsförslag genom GitHub-länken som finns längst ner på de flesta sidor.

För att kunna tillgängliggöra mer dokumentation till fler användare, tillhandahåller vi bara dokumentation på engelska. Skälet till detta är att många utvecklingsverktyg, kurser och videos på nätet bara finns tillgängliga på engelska. Vi hoppas därför att det ska vara fullt tillräckligt även hos oss.

Om du ändå tycker att vi borde översätta vissa sidor, för att till exempel kunna använda dem i samband med undervisning, går det bra att kontakta oss genom support.trafiklab.se, mejl eller

GitHub.

Om du är ny på Trafiklab är det enklast att börja här

Using Trafiklab.se