Putting it all online

Obs: Detta innehåll finns inte tillgängligt på svenska. Därför ser du engelska versionen. Om du tycker att denna sida borde översättas till svenska, kan du skriva till oss på support.trafiklab.se.

Om du vill se webbsidan på engelska, klicka här.

As DialogFlow needs to send an HTTP request to your server application, your server application needs to be accessible from the internet, either with a static IP address or a domain name.

  • You can deploy through Heroku, which offers a free-tier with unlimited duration. See our tutorial on Heroku to learn how to set it up.
  • You can host the application on a server or VPS, for example on DigitalOcean
  • You can host the application on a Raspberry Pi in combination with port forwarding on your router.

After you have deployed your server application, don’t forget to update your DialogFlow fulfillment settings!