Fallstudier

Läs om projekt som använder vår öppna data – allt från stora företag som integrerat trafikdata i sina tjänster till tredjepartsutvecklare som tar fram lösningar för sina egna vardagsbehov.

Theme image

Veridict LiveLine™

LiveLine™ är en ett koncept för levande linjekartor för kollektivtrafiken. Det lanserades 2023 av den svenska teknikstartupen Veridict. I LiveLine™ används dynamiska data för att omvandla traditionella tryckta linjekartor till realtidskartor.

Theme image

Swiftly

Swiftly är en plattform som samlar stora datamängder som kan användas för att göra olika typer av analyser. Verktyget är utformat för att stötta trafikföretag med att uppnå effektiva och pålitliga tjänster för resenärerna. Plattformen kopplar ihop myndigheter, operatörer och kommuner som med hjälp av verktyget både kan få nöjdare resenärer och kapade kostnader. Eftersom Swiftly använder data från Trafiklab blev vi nyfikna på att få veta mer.

Theme image

Flowmapper

Flowmapper samlar in och lagrar kollektivtrafikdata och kan på så sätt visa hur framkomligheten i kollektivtrafiken ser ut. Genom denna analysplattform är det möjligt att effektivisera kollektivtrafiken, förkorta restiden och minska koldioxidutsläppen.

Theme image

Skjutsgruppen.se

På skjutsgruppen.se finns Sveriges enda tjänst som kombinerar kollektivtrafikresor med samåkning i hyrbilar och privatpersoners fordon. Bakom tjänsten står den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen, som idag engagerar över 70 000 deltagare. Målet är att effektivare nyttja befintliga resurser för en bättre miljö, samtidigt som mobiliteten ökar och människor möts.

Theme image

Citymapper

Nu i augusti lanserade den London-baserade startupen Citymapper sin rese- och navigationsapp för Stockholm. Sedan 2012 guidar appen pendlare i London, New York och 35 andra storstäder runt om i världen. Förutom kollektivtrafiken visar tjänsten även gång- och cykelvägar och rymmer andra färdmedel som Uber, hyrcyklar och bildelningstjänster. Att den hajpade navigationsappen Citymapper har valt att täcka Stockholm följer inte helt mönstret för hur detta snabbväxande techbolag brukar välja städer. Jämfört med i princip alla andra städer i appen så är Stockholm betydligt mindre, vilket innebär färre potentiella användare och lägre grad av komplexitet i transportsystemet.

Theme image

Resledaren

Appen Resledaren gör det enklare att resa i kollektivtrafiken, särskilt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar såsom adhd och autism. Med extra minnestöd och överblick över resan ger appen stödet många behöver för att kunna resa på egen hand i kollektivtrafiken. Nu tar utvecklarna bakom Resledaren nästa steg med den nya projektet Dit-i-tid. Appen Resledaren föddes för tre år sedan under Trafiklabs innovationstävling Travelhack, där utvecklare tävlade om att på 24 timmar skapa tjänster som förbättrar kollektivtrafiken.

Theme image

Keoscreens

Sedan ett år tillbaka får resenärer i Stockholms innerstad trafikinformation i realtid direkt på skärmar ombord på de blåa bussarna med tjänsten KeoScreens. Exempelvis kan man se kommande hållplatser, möjliga byten och hur många minuter det är till bytet. Resultatet är nöjdare resenärer – hela 95 procent uppger att skärmarna underlättar resan. Bakom KeoScreens står operatören Keolis, som fick idén i samband med att de för tre år sen lämnade anbud till upphandlingen av Stockholms innerstads busstrafik.