Sedan ett år tillbaka får resenärer i Stockholms innerstad trafikinformation i realtid direkt på skärmar ombord på de blåa bussarna med tjänsten KeoScreens. Exempelvis kan man se kommande hållplatser, möjliga byten och hur många minuter det är till bytet. Resultatet är nöjdare resenärer – hela 95 procent uppger att skärmarna underlättar resan.

Bakom KeoScreens står operatören Keolis, som fick idén i samband med att de för tre år sen lämnade anbud till upphandlingen av Stockholms innerstads busstrafik.

Vi ville göra något som utmärkte oss i upphandlingen. Och vi visste från otaliga undersökningar att resenärerna alltid efterfrågar bättre och uppdaterad information under resan, inte minst vid störningar. Så vi satsade på en ny digital ombordtjänst för resenärsinformation, säger Otto Dyberg, IT-chef på Keolis.

Strategin var framgångsrik och Keolis vann upphandlingen i början av 2014. Utvecklingen av tjänsten KeoScreens startade direkt i samarbete med leverantörerna Hogia PTS och Mobitec samt med trafikförvaltningen på Stockholm Läns Landsting som beställare. Projektet handlade både om att säkerställa installationen av skärmarna ombord på bussarna direkt i fordonsleverantörens fabrik och att utveckla ett stabilt system för störnings- och realtidsdata.

Otto Dyberg, IT-chef på Keolis Otto Dyberg, IT-chef på Keolis

Missvisande trafikinformation är ju kanske ännu mer irriterande än ingen information alls, så korrekt och kvalitativ realtidsdata har varit en förutsättning för projektet. Sedan ville vi visa hur trafiken rullar i verkligheten, inte den statiska tidtabellsinformationen, vilket gjorde projektet komplext.

Efter ett års utveckling lanserades KeoScreens i etapper på de blå innerstadsbussarna, som används av närmare en miljon resenärer varje vecka. Och det dröjde inte länge förrän resenärerna tagit tjänsten till sig. En uppföljande kundundersökning under hösten 2015 visade att 95 procent av resenärerna följer informationen på skärmarna och tycker att den underlättar deras resande.

Målet har varit att förenkla och ge resenärer en trygghet i sitt resande och det verkar vi ha lyckats med. En förklaring till varför tjänsten är uppskattad är att vi låtit trafik- och störningsinformation i realtid få stå i fokus. Den typ av information har resenärerna stor nytta av i sitt resande.

KeoScreen använder SL:s störnings- och realtidsdata från alla operatörer och trafikslag via Trafiklabs API.

Den öppna datan har varit viktig för att snabbt kunna realisera projektet, även om vi som ett större företag hade kunnat lösa det ändå men till en högre kostnad. Framåt kommer det dessutom att bli viktigare med innovation som driver resande i trafikupphandlingarna. Hos oss pratar vi exempelvis mycket om digitala tjänster som tillgängliggör alla typer av transporter för resenärerna. Öppen data en viktig komponent för den utvecklingen.

Förutom att KeoScreens används på de blå bussarna i Stockholm så har lösningen även testkörts under våren 2016 av Västtrafik.

KeoScreens ombord på de blåa innerstadsbussarna i Stockholm. KeoScreens ombord på de blåa innerstadsbussarna i Stockholm.

FAKTA OM KEOSCREENS

Lanseringsår: 2015

Typ av tjänst: Digitala skärmar ombord på bussen med realtidsinformation, såsom komande hållplatser, byten vid kommande hållplatser och antal minuter kvar till nästa avgång. Även störningsinformation visas.

Data från Trafiklab: Trafiklabs API för realtids- och störningsinformation för fordon, SL Realtidsinformation 3 + SL Störningsinformation 2

Antal användare: Hundratusentals stockholmare varje vecka på de blå innerstadsbussarna i Stockholm.