Flowmapper samlar in och lagrar kollektivtrafikdata och kan på så sätt visa hur framkomligheten i kollektivtrafiken ser ut. Genom denna analysplattform är det möjligt att effektivisera kollektivtrafiken, förkorta restiden och minska koldioxidutsläppen.

Foto på Eva-Marie Wenehed Eva-Marie Wenehed

Flowmapper är framarbetad inom företaget Tyréns innovationsprogram och finansierad av Tyréns ägare, Sven Tyréns stiftelse. Eva-Marie Wenehed, som är trafikplanerare och produktägare för Flowmapper på Tyréns, var med under hela processen fram tills att tjänsten lanserades under hösten 2020. Hon berättar att idén till verktyget föddes ur en frustration kring hur svårt det var att få information om hur trafiksystemet fungerar, samtidigt som man visste att det fanns olika typer av digitala avtryck som borde kunna ge den informationen.

Plattformen är utvecklad för att på ett enkelt sätt visa olika aspekter av framkomlighet, som till exempel medelhastighet, andel långsamtgående fordon eller spridning av körtid. Statistiken är visualiserad på 25-meters sträckor, vilket ger en unik noggrannhet. Eftersom Flowmapper samlar in och lagrar data löpande är det möjligt att också studera förändringar över tid.

Framför allt erbjuder Flowmapper en möjlighet att kvantifiera olika framkomlighetsproblem. Det är ett viktigt underlag för att kunna genomföra de åtgärder som ger mest effekt till lägst kostnad.

All data hämtas från Trafiklabs API:er. Flowmapper använder den positionsdata som bussar, spårvagnar och tåg i kollektivtrafiken sänder ifrån sig, vilket finns på Trafiklab i form av GTFS-data.

”Trafiklab är en jättebra plattform som gör det smidigt att få den data vi behöver. Öppen och standardiserad data från såväl myndigheter som andra organisationer är en förutsättning för innovation. I det avseendet tycker vi verkligen att Trafiklab är ett föredöme” säger Eva-Marie. Hon tillägger att det vore önskvärt med fordonspositioner för alla kollektivtrafikhuvudmän, och det vore också mycket intressant med mer beläggningsgradsdata.

Flowmapper riktar sig till alla som arbetar med att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet. Kunderna är kollektivtrafikföretag, trafikhuvudmän och kommuner, det vill säga delvis de aktörer som levererar realtidsdata till Samtrafiken, som är det företag som står bakom Trafiklab. Användarna är i första hand trafikplanerare.

På Skånetrafiken har man använt Flowmapper ända sedan starten 2020. Enligt Hanna Larsson, som arbetar med framkomlighet och infrastrukturfrågor för bussverksamheten, är det ett mycket bra analysverktyg för att studera bland annat medelhastigheter och hur körtider varierar över dygnet för ett specifikt stråk eller korsning.

Eva-Marie ser flera utvecklingsområden för Flowmapper. Ambitionen är att det ska bli ett komplett verktyg för kollektivtrafikplaneringen. ”Vi tittar också på hur vi skulle kunna expandera geografiskt, till fler länder än Sverige. Men allt handlar om tillgången till data”.

FAKTA OM FLOWMAPPER

Lanseringsår: 2020
Typ av tjänst: En analysplattform för att visualisera framkomligheten i kollektivtrafiken. Flowmapper kombinerar illustrativa kartor med grafer som visar statistik. Det finns flera olika vyer som visar olika aspekter på framkomlighet och restider.
Data från Trafiklab: GTFS (positionsdata)
Antal användare: Ett 60-tal; både befintliga och testkunder.