Swiftly är en plattform som samlar stora datamängder som kan användas för att göra olika typer av analyser. Verktyget är utformat för att stötta trafikföretag med att uppnå effektiva och pålitliga tjänster för resenärerna. Plattformen kopplar ihop myndigheter, operatörer och kommuner som med hjälp av verktyget både kan få nöjdare resenärer och kapade kostnader. Eftersom Swiftly använder data från Trafiklab blev vi nyfikna på att få veta mer.

Pictures of Marta Zamanillo and Joaquin Pena Marta Zamanillo and Joaquin Pena

Två personer som är engagerade i Swiftly är Marta Zamanillo, Senior Solutions Engineer och Joaquín Pena, International Sales Manager. Båda har flera års erfarenhet av att jobba med kollektivtrafikmyndigheter och operatörer och de brinner för att förbättra kollektivtrafiken med hjälp av teknik. Enligt dem är Swiftly ett bra verktyg för de kollektivtrafikoperatörer och myndigheter som på ett enkelt sätt vill uppnå en effektivare och pålitligare verksamhet. Med Swiftlys hjälp kan trafikföretag:

● Enkelt samarbeta vad gäller drift i realtid och historisk analys av data

● Uppnå ökad punktlighet med upp till 40 % genom att visa och analysera historiska data

● Få snabba analyser av data. I verktyget kan man få en exakt bild av var varje fordon befinner sig för stunden.

Ett exempel på vad systemet kan visa är var fordon vanligtvis blir försenade på grund av mycket trafik. Med hjälp av den informationen kan trafikplanerare ta hänsyn till trängseln vid den aktuella tidpunkten och planera för att undvika den.

Sammantaget finns goda förutsättningar att uppnå en förbättrad passagerarupplevelse genom användande av Swiftly.

Swiftly har funnits på den svenska marknaden sedan 2020 och säljer redan sina tjänster till Skånetrafiken och X-trafik. Dessutom samarbetar de med flera nordiska kollektivtrafikmyndigheter, som till exempel Uleåborg i Finland och Strætó på Island.

En visualisering gjord i Swiftlys platform

Hur startade ert samarbete med Trafiklab?

”När vi var på InformNorden-konferensen i Stockholm i slutet av 2018 träffade vi två medarbetare som arbetar med Trafiklab hos Samtrafiken. Det blev utgångspunkten för vårt samarbete. Vi började hämta data från Trafiklab 2019” berättar Joaquin.

Vi frågade Marta och Joaquin om kopplingen mellan Swiftly och Trafiklab, och vad Trafiklab har betytt för Swiftlys positiva utveckling.

”Trafiklab gör det enklare för Swiftly. Att ha tillgång till data är avgörande för att få fram de analyser och den korrekta realtidsinformation som efterfrågas av våra kunder. Den data vi får från Trafiklab är lättillgänglig och robust” säger Marta.

Trafiklab är inte den enda datakällan Swiftly använder. Vissa data samlas in direkt från kunderna. Enligt Marta är fördelarna med att samla in data från en öppen dataplattform som Trafiklab dock enorma.

“Bakom trafiklab.se finns ett dedikerat team som vi alltid kan kontakta. Det ger oss en bra garanti för att datat är stabilt och håller en bra kvalitet. Vid störningar kan vi kommunicera snabbt och få meddelanden om eventuella ändringar. Vi vet också att när en ny tidtabell kommer ut finns rätt datauppsättning alltid tillgänglig för oss. Den tryggheten gör det lättare för oss att bygga förtroende hos våra kunder.”

En till visualisering gjord i Swiftlys platform

Slutligen, finns det något ni skulle önska från Trafiklab för att kunna utveckla Swiftly ytterligare?

“Tillgång till mer data är alltid intressant. Det skulle vara intressant med mer statiska data om hur olika turer hänger ihop. Data kring nyttjandegraden ombord på fordonen skulle också vara användbart för oss. Sen skulle vi också bli glada om fler kollektivtrafikmyndigheter kunde dela sina fordonspositioner” säger Marta.

FAKTA OM SWIFTLY

Lanseringsår: Grundat 2014, lanserades i Sverige under 2020.
Typ av tjänst: Stordataplattform som hjälper företag med insikter och analyser som kan bidra till förbättrad punktlighet och tillförlitlighet i trafiken.
Data från Trafiklab: Realtidpositioner hämtas löpande medan GTFS-data hämtas en gång per dag.
Antal användare: Swiftly används i mer än 120 städer, I åtta länder och på fyra kontinenter. Det finns omkring 9000 användare runtom i världen, varav cirka 250 av dem i Sverige.