LiveLine™ är en ett koncept för levande linjekartor för kollektivtrafiken. Det lanserades 2023 av den svenska teknikstartupen Veridict. I LiveLine™ används dynamiska data för att omvandla traditionella tryckta linjekartor till realtidskartor.

Veridict är ett svenskt teknikbolag verksamt inom Intelligenta transportsystem (ITS). Företaget utvecklar produkter för transport- och trafiksektorn med fokus på persontransportrelaterad ITS och geografiska informationssystem (GIS). Hos Veridict har man använt data från Trafiklab sedan 2015 och man hämtar i första hand realtidsdata (GTFS-RT).

Historik kring linjekartor

Linjekartor har haft stor betydelse för kollektivtrafik och trafikinformationssystem ända sedan slutet av 1800-talet. De kännetecknas av sin speciella design med färgglada linjer som gör det enkelt för resenären att snabbt få en överblick över ett systems linjer, stationer och möjligheter till byten. Kartorna ser relativt lika ut världen över, vilket säkerställer tillgänglighet för alla olika slags resenärer.

Realtidskartor – framtiden vad gäller trafikinformation

Tack vare tillgången till dynamiska data är nästa generation linjekartor här. Genom att tillföra positionsdata från fordonen i realtid förstärks passagerarnas upplevelse. Efter en snabb blick på kartan får resenären viktig information om till exempel nästa avgång och vilka bytesmöjligheter som finns. Detta är bland annat smidigt i stressiga situationer när man har ont om tid och inte vill behöva surfa in på en reseplanerare eller webbplats.

LiveLine™ (notera att videon är 16 gånger snabbare än i verkligheten) LiveLine™ (notera att videon är 16 gånger snabbare än i verkligheten)

Främsta fördelen med levande linjekartor uppstår vid förseningar eller trafikstörningar. Resenären kan då se exakt var inkommande tåg eller bussar befinner sig oavsett vad annan trafikinformation på stationen förmedlar.

Östgötatrafiken använder för närvarande konceptet med LiveLine™ på resecentrum i Linköping.

LiveLine™ i Linköping Resecentrum LiveLine™ i Linköping Resecentrum

“Vi har sett att efterfrågan på realtidskartor har ökat. Fler och fler regionala kollektivtrafikmyndigheter upptäcker de fördelar som digitala kartor har, både för resenärerna och för trafikföretagen, vars kostnader för att underhålla kartor kan minska. Vi är stolta över att vara pionjärer vad gäller den här tekniken.” säger Alexander Seward, vd för Veridict.

Ni på Veridict har använt data från Trafiklab sedan 2015. Hur upplever ni vår tjänst?

“Vi tycker att det är väldigt bekvämt att all data finns samlad på samma ett och samma ställe och våra kunder ser gärna att vi använder Trafiklab som källa då det både är smidigt blir en garant för att datat håller en hög kvalitet.”

Vad tror du om framtiden för den typ av system ni utvecklar?

”Vi ser en trend mot enklare och mer lättanvända användargränssnitt och funktioner, med resenären i fokus. Samtidigt kommer realtidsdata av hög kvalitet att bli allt viktigare. Baserat på det ser vi att konceptet med levande linjekartor verkligen ligger rätt i tiden.”


FAKTA OM LiveLine™

Lansering: I Sverige i början på 2023

Typ av tjänst: Levande linjekartor, det vill säga digitala linjekartor som visar hur trafiksituationen ser ut i realtid. Realtidskartor förenklar navigeringen, visar aktuell information och underlättar för resenärens reseplanering. Några fördelar:

  • Anpassas enkelt till traditionella linjekartors design som redan är bekant för resenären
  • Fungerar för flera format, allt ifrån storbildskärm till mobiltelefoner
  • Lätta att uppdatera

Läs mer: https://www.veridict.com/live-network-maps

Data från Trafiklab: GTFS-RT realtidsdata

Om Veridict: Veridict är ett svenskt teknikbolag verksamt inom Intelligenta transportsystem (ITS). Företaget utvecklar produkter för transport- och trafiksektorn med fokus på persontransportrelaterad ITS (trafiksystem och geografisk informationsteknik). Kunderna utgörs av såväl privata företag som trafikmyndigheter.