Trafikverket släpper öppna APIer för tåginformation på försök

Samtrafiken, Viktoriainstitutet och Trafikverket har under 2012 drivit ett projekt för att ta fram ett öppet API för tåginformation i Sverige. Nu lanserar vi på försök ett par APIer med realtidsinformation för all tågtrafik i Sverige som körs på Trafikverkets infrastruktur.

Trafikverket har sedan länge tillhandahållit information om tågtrafiken i Sverige genom Läget i Trafiken på trafikverket.se. I takt med att ett stort antal andra tjänster efterfrågat informationen öppnar man nu på försök APIer på Trafiklab för att göra samma information tillgänglig för externa utvecklare.

Två nya APIer

De nya APIerna som släpps på försök levererar information från samma bakomliggande system som idag förser Trafikverkets egna hemsida: http://trafikinfo.trafikverket.se/ med information.

Ett av APIerna levererar mer av “rådata” från detta system och det andra APIet är gjort för att förenkla för dig som snabbt vill bygga en tjänst eller integrera informationen i en befintlig tjänst. Ett av APIerna, TrainExport http://www.trafiklab.se/api/trafikverket-trainexport-api levererar mer av “rådata” från detta system och det andra APIet, TrainInfo är gjort för att förenkla för dig som snabbt vill bygga en tjänst eller integrera informationen i en befintlig tjänst. Tillgången till APIerna är kostnadsfri och du hämtar nycklar till APIerna genom Trafiklab på samma sätt som för SL och Samtrafikens APIer.

De nya APIerna kommer att utvärderas under hösten och vi vill gärna veta vad du tycker om APIerna och att Trafikverket öppnar upp denna information. Om du har omdelbara synpunkter eller har har hittat felaktigheter ber vi dig kontakta oss via genom Tyck-till-fliken på Trafiklab. Senare under hösten kommer vi även skicka ut en enkät till de användare som begärt ut en API-nyckel samt kontakta vissa användare för en ev. intervju om hur API:erna upplevs.

Arbetet med att tillgängliggöra informationen stödjs av Vinnova.