Guldlänken till Trafiklab

Trafiklab tilldelades under eftermiddagen årets Guldlänk av IT-minister Anna-Karin Hatt. Stort tack och fantastiskt roligt med fokus på Öppen data!

Ur pressmeddelandet från e-delegationen:

Guldlänken till Trafiklab

Under konferensen Offentliga Rummet i Uppsala utsågs 30 maj Trafiklab till vinnare av Guldlänken 2012. Priset, som bland annat omfattar ett spridningsstöd värt 100 000:- delades ut av IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Juryns motivering till vinnaren var: “För att ha tagit rollen som förebild och visat hur en viktig samhällssektor kan använda öppen innovation och öppen data för förnyelse och för att skapa ny energi i verksamhetsutvecklingen, utses Trafiklab till vinnare av Guldlänken 2012!”

Trafiklab är ett omfattande samverkansprojekt som inkluderar merparten av aktörerna inom svensk kollektivtrafik. Syftet är att öka det kollektiva resandet, bland annat genom att möjliggöra utvecklandet av bättre resetjänster. I stället för att utveckla egna tjänster arbetar Trafiklab med att skapa enkel tillgång till trafikdata via öppna APIer. Bland annat har man genomfört det uppmärksammade eventet Travelhack där ett 20-tal nya tjänster utvecklades.

Totalt finns redan mängder av väldigt olika sorteras tjänster som utvecklats av en mängd olika aktörer där man använder de datakällor som Trafiklab öppnat upp. Processen innehåller också en intressant samverkan med tillämpad forskning. Utöver att erbjuda en resurs för utvecklare av tjänster vänder man sig också till allmänheten för att få in idéer kring nya resetjänster.