Produktionssättning av SL's nya APIer

Den 22 maj 2014 påbörjas produktionssättning av SL’s nya APIer: SL Platsuppslag, SL Störningsinformation 2, SL Trafikläget 2 och SL Realtidsinformation 3. Under tiden kommer ni inte att kunna använda APIerna. Vi återkommer när dessa är klara för användning. Det är vår förhoppning att det kommer att ske inom en vecka.

http://www.trafiklab.se/meddelanden/produktionssattning-av-sls-nya-apier