Trafiklab har utsetts till Årets Mälardarling av Mälardalsrådet. Priset delades ut under Mälardalsrådets mingel i Almedalen och vi är självklart otroligt glada för att arbetet med öppna data och APIer uppmärksammas i detta sammanhang.

Årets Märlardarling har genom att släppa loss trafikdata och göra den tillgänglig för fristående utvecklare bäddat för hundratals nya innovativa tjänster. Priset för Årets Mälardarling 2016 går till Trafiklab med följande motivering:

Trafiklabs plattform möjliggör skapandet av framtidens infrastruktur med innovativa, smarta mobilitetslösningar som bidrar till att nå samhällsmål. Genom att tillgängliggöra data och driva utveckling för användning av trafikinformation för bättre resetjänster, är deras arbete till nytta för medborgarna i hela Stockholm-Mälarregionen.

Priset delades ut under Mälardalsrådets mingel onsdagen den 6e juli i Almedalen av Mälardalsrådets ordförande Torbjörn Rosdahl tillsammans med övriga medlemmar i juryn: Maria Nimvik-Stern (Generalsekreterare Mälardalsrådet), Anna Kramers (forskare, Avd chef Miljöstrategisk Analys, KTH) och Maria Nilsson (vice ordförande Unionen Stockholm). På plats för att ta emot priset: Elias Arnestrand (Trafiklab), Lars Löfqvist (Samtrafiken) och Robert Fromell (Trafikförvaltningen SLL).

Mer information i Mälardalsrådets pressmeddelande.