2016 Års Trafiklabhjälte är Mattias Jägerskog, grundare av skjutsgruppen. Juryns motivering:

  • Mattias Jägerskog har genom ett starkt ideellt engagemang och en otrolig drivkraft initierat rörelsen kring Skjutsgruppen som idag engagerar närmare 70 000 personer.
  • Den nationella tjänsten underlättar olika former av samåkning och visar på detta sätt vägen mot nya sätt att erbjuda kombinerad mobilitet genom ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Genom att använda öppna APIer från Trafiklab så lyckas Skjutsgruppen skapa en tjänst som gör att nya former av samåkning kombineras med klassisk kollektivtrafik.
  • Mattias har genom sitt engagemang drivit frågor om nya sätt att se på mobilitet, delningsekonomi och hur öppna data är en central komponent i detta arbete.

Läs pressmeddelande