Om Trafiklab

För att få resenärer att välja ett klimatsmart resande med kollektivtrafik, i stället för att resa med bil och flyg, är innovation och nya smarta tjänster viktigt. Det kan Trafiklab möjliggöra.

En öppen plattform för innovation inom svensk kollektivtrafik

Trafiklab är en tjänst som utvecklas och förvaltas av Samtrafiken på uppdrag av Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Här kan utvecklare ta del av data och API:er* från kollektivtrafiken i Sverige; information som behövs för att utveckla smarta tjänster som gynnar resenärer och samhälle. Kollektivtrafikdatat finns tillgängligt i både statiskt och dynamiskt format, och det uppdateras löpande. Vi jobbar hela tiden för att kunna öppna upp fler datakällor och förbättra de befintliga.

Genom Trafiklab sker idag flera samarbeten med olika aktörer både inom och utanför kollektivtrafikbranschen, i syfte att driva på innovation baserad på öppna data inom mobilitetssektorn.

Tjänsten initierades 2011 som ett samarbete mellan Samtrafiken, SL och RISE Viktoria.

EU:s ITS-direktiv

Sveriges alla trafikföretag har enligt EU:s ITS-direktiv** krav på sig att tillgängliggöra sin kollektivtrafikdata i rätt format. Samtrafiken hjälper trafikföretagen att uppfylla kraven, och säkerställer därmed att rätt data publiceras på Trafiklab.

* Application Programming Interface
** Intelligent Transport System