API PLATS

API för att få fram nödvändig hållplatsinformation. Såsom stationsID etc. Används endast för privat bruk.
Taggar
Projektets API

RPI API

Användningen av denna API är till en MagicMirror av privat bruk. API anropas automatiskt 5*60*1000 millisekunder. Detta projekt skulle behöva bli guld eftersom att klara med antalet uppdateringar.
Taggar
Projektets API
Prenumerera på #API