YöBacht Blockchain Solutions

Vi har påbörjat ett projekt där vi försöker med hjälp av olika blockchain-lösningar sammanställa den svenska kollektivtrafiken för att underlätta dataflödet så vi enklare kan upptäcka problematiska trender. samt skapa en dApp (Decentraliserad Applications Plattform )som är tillgänglig för alla som inte är begränsad av städer/aktörer (SL/Skånetrafiken m.m.).
Prenumerera på Blockchain