Anchr

En användare söker på en plats för att upptäcka eller hitta information knuten till den platsen. Vi vill presentera information om vilka stationer som finns i närheten och realtidsinformation om avgångar knutna till dom stationerna. Stationernas namn kommer visas i en lista tillsammans med andra sökresultat. Trycker man på en station kommer kortet expanderas och visa realtidsinformation om avgångar knutna till stationen. Detta kommer att presenteras på ett snyggt och informativt sätt.
Prenumerera på GeoLoc KnowYourSurroundings