Resejämföraren

Resejämföraren är ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att jämföra olika färdmedel (cykel, gång, kollektivtrafik
och bil med avseende på tid, sträcka, kostnad, miljöbelastning samt kaloriförbrukning.

Resejämföraren ingår i ett större porjekt som har målsättningen att öka användandet av hållbara transportmedel i
regionen. Utgångspunkten är att de som omprövar sina vanor vill fatta beslut utifrån parametrar som är
betydelsefulla i vardagen. Syftet med Resejämföraren är att tillhandahålla ett lättillgängligt verktyg som
stödjer omprövandet av resvanor generellt och framhåller de hållbara färdsätten specifikt.

För mer information: resejamforaren.smap.se
Prenumerera på koldioxid