TripOrTreat

Bygger en informationsskärm att ha i hallen som visar tunnelbanetiderna. Delvis utifrån praktiskt behov, men mest som ett experiment i produktutveckling. Kommer förmodligen inte att göra mer än enstaka exemplar.
Projektets API

SL Widget for MagicMIrror

Projekt: SL Widget for MagicMIrror - API Module/Widget

Avsikten med projektet är att skapa en modul till det Linuxbaserade projektet MagicMirror. Modulen skall fungera som en widget, både till MagicMirror men även fristående. Modulen skall på ett enkelt sätt kunna konfigureras att visa valda T-bane- och busslinjer inom SL's linjenät. Även trafikinformation skall kunna konfigureras så att det visas som en ticker i modulens gränssnitt . Beroende på API:ets möjligeheter kommer även även andra delar kunna konfigureras in.

mvh
Håkan Hansson
Jabana AB
Prenumerera på linux