Min Hållplats

Se när nästa buss, tunnelbana eller pendeltåg går från
just din hållplats.
◦ Se det som en informationstavla I mobilen.
◦ Först väljer man hållplats, och sedan var man brukar åka.
◦ Därefter visas en informationstavla som uppdateras varje minut.
◦ Lägg till eventuell gångväg, och därefter räknar appen ner till
då det är dags att gå hemifrån.
Prenumerera på min hållplats