dotNetSlApi

SL Stockholms lokaltrafik API wrapper for .NET. Syftet med projektet är att det ska vara enklare att börja utveckla mobilappar eller serverappar mot trafiklabs SL API.
API wrappern är skrivet så att det går använda det både i .NET mobilapp och webprojekt.

https://www.nuget.org/packages/SlApi/
https://github.com/arins/dotNetSlApi/
Taggar

Priset för tid

Ett enkelt verktyg för att i tid beräkna vad olika destinationer kostar i tid given flertalet ursprungspunkter, ex hur skulle den totala restiden förändras om man flyttade kontoret?
Taggar
Prenumerera på .net