Priset för tid

Ett enkelt verktyg för att i tid beräkna vad olika destinationer kostar i tid given flertalet ursprungspunkter, ex hur skulle den totala restiden förändras om man flyttade kontoret?
Taggar
Prenumerera på .net