dotNetSlApi

SL Stockholms lokaltrafik API wrapper for .NET. Syftet med projektet är att det ska vara enklare att börja utveckla mobilappar eller serverappar mot trafiklabs SL API.
API wrappern är skrivet så att det går använda det både i .NET mobilapp och webprojekt.

https://www.nuget.org/packages/SlApi/
https://github.com/arins/dotNetSlApi/
Taggar
Prenumerera på nuget